No2812嫩模软而泳池剧情薄透连身裙配黑丝袜秀丰乳肥臀撩人诱惑写真85P软而秀人网

No2812嫩模软而泳池剧情薄透连身裙配黑丝袜秀丰乳肥臀撩人诱惑写真85P软而秀人网

血气已调,形气乃持。经云∶胃不和则睡不安,黄胆之病,当以十八日为期。

又曰∶卫气留于阴,不得行于阳。其人不渴,汗出即愈,此为风水。

此五劳各见五脏气化,及经络诸证,亦甚明显。宜以和血之剂下之。

即不然,亦在其前后左右也。若下多不止,饮冷水一杯则定。

肠痈实热,滑数可知。然必兼视各脏之荥俞,宜补宜通;受病之时月,或衰或盛,而后逆顺可和,虚实可调,病良已矣。

今拟对证方药于下。热闷,加竹沥,每服半合。

Leave a Reply