av12不卡的av

av12不卡的av

大便出血者,犀角地黄汤。或用清痰等药,反吐乳,发搐热搦腹胀,此脾胃复伤,而内虚热也。

鬼疟者,进退无时是也。后又伤风,服参苏饮,汗出喘嗽发热,服清热化痰之剂,更烦热不寐,寻衣撮空,先用六味地黄丸料,水煎服,诸症顿退,再剂而安;却用五味异功散、八珍汤而痊。

色微赤倏热切牙属虚热,用地黄丸。 胎禀所致者,当各审其因,若误用寒凉降火,脾胃复伤,则腹胀而为败症矣。

 再用前药,又月余,饮食略增,热亦大减。 然后审其本脏之虚实而寒温之。

又用六君、山楂、神曲四剂,而痛止。清气不升者,用补中益气汤。

若心脾平和而肺自病,当察虚实治之。一小儿鼻衄滞颐,作渴时汗,乃胃经实热也,先用泻黄散,二服而滞颐止,又用四味肥儿丸,数服而鼻血愈。

Leave a Reply