No5323女神奶瓶土肥圆私房红色露肩连衣长裙配超薄黑丝完美诱惑写真81P奶瓶土肥圆秀人网

No5323女神奶瓶土肥圆私房红色露肩连衣长裙配超薄黑丝完美诱惑写真81P奶瓶土肥圆秀人网

【注】[1]肩解者,肩端之骨节解处也。外初宜蝌蚪拔毒散涂之,将溃贴蟾酥饼,兼贴巴膏,溃腐之后,换搽生肌玉红膏,生肌敛口。

<4>一曰仆伤,面仰头不能垂,或筋长骨错,或筋聚,或筋强骨随头低   ,用推、端、续、整四法治之。【注】[1]颔者,颏下结喉上,两侧肉之空软处也。

亦有起白斑,无热无痛,游走不定者,由火毒未发,肌肤外受寒郁,名为冷瘼,宜服乌药顺气散,外用姜擦。[12]从横骨上行一寸,大赫穴也,亦去中行旁开五分。

【注】[1]浮翳内障之证,初患之时,不痒不疼,从瞳神内映出白色,暗处看则  其宽大,明处看其翳略小,全无血色相混,缘脑冲入于眼,脑脂流下  ,致成内障,宜服决明散坠翳丸。[41]从丘墟下行三寸,在足小指四指本节后,足跗间陷中,临泣穴也。

被伤入肺者二七死,左胁下伤内者,肠全断者,少腹下伤内者,伤处繁多者,老人左股压碎者,伤破阴子者,肩内耳后伤透于内者,死。 少阴肾脉井涌泉,然谷为荥本天然,太溪为俞经复溜,阴谷为合踝前旋。

透肠疔生肛门旁,在六七朝肿硬如锥,挑之,银花、防风煎汤令洗之,次用轻粉、珍珠、冰片、白蔹末涂之,内服黄连解毒汤。[14]从气穴穴上行一寸,四满穴也,亦去中行旁开五分。

Leave a Reply