No4563女神周于希Sally三亚旅拍性感蓝花纹连身衣秀翘臀美腿诱惑写真72P周于希秀人网

No4563女神周于希Sally三亚旅拍性感蓝花纹连身衣秀翘臀美腿诱惑写真72P周于希秀人网

夫谓二十八脉者何? 不知此汤,倍芍药生姜,加人参,名桂枝新加汤,用以治荣表虚寒,肢体疼痛;倍芍药加饴糖,名小建中汤,用以治里虚心悸,腹中急痛;再加黄耆,名黄耆建中汤,用以治虚损、虚热、自汗、盗汗。

中州创建,荣卫自和,津液可生,汗出乃解,悸烦可除矣。 服汤汗解已后渴者,乃已汗寒去内燥之渴,非未汗饮停不化之渴,故曰:寒去欲解也。

 天有昼夜,人有卧起。若不发汗而误下之,不成逆坏者,必其人里气素实也。

若形似疟,一日再发者,汗出必解服桂枝汤,大汗出,病不解,脉洪大,若烦渴者,则为表邪已入阳明,是白虎汤证也。越人之微意,正欲泻火以泄木之余,补水以实金之虚,五行递相济养,更互克伐,子为母复仇之义,故曰“欲令金不得平木”也。

脉浮而紧,为太阳正脉,迺静是不传他经矣。脉自微,曾经发汗,若吐、若下、若亡血不发战、不汗出而解,以其人邪正皆衰,阴阳自和故也。

所以仲景桂枝汤中不用麻黄者,是欲其不大发汗也;麻黄汤中用桂枝者,恐其过汗无制也。渴既不同,岂可仍用上药小青龙主之?

Leave a Reply