Vol350嫩模夏小雅私房职业制服配无内黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真66P夏小雅画语界

Vol350嫩模夏小雅私房职业制服配无内黑丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真66P夏小雅画语界

服白通汤后,利不止,厥逆无脉,此为阴寒过甚,阳气将绝之候。惟有大清肺卫之热为正法也。

此症仲景用泻心、承气诸法,而用大陷胸汤者,因三焦俱实,而又有水气,故不得不改用此方。常候阙中,薄泽为风,冲浊为痹,在地为厥,此其常也。

踵,即足跟之突出者,跟,即踵上之硬筋处也,乃仆参、申脉之分。微、细类虚矣,而痛极壅闭者脉多伏匿,是伏不可以概言虚,可骤补乎?

无厌于长日,气不宜惰也。少里累之义未详,或云揣其肉,少有累然结实之谓。

凡天地之变,即阴阳之应,故春之暖为夏暑之渐也,秋之忿为冬怒之渐也。行后解退倦卧觉饥,先与米饮,次与稀粥,三日后渐进浓粥软饭。

八溪者,手有肘与腋,足有胯与也,此四肢之关节,故称为“溪”。数滑而尺不热者,阳邪盛也,故当病风。

Leave a Reply