Ugirls爱尤物No1272嫩模夏瑶私房内衣系列秀白嫩肌肤傲人豪乳甜蜜诱惑写真35P夏瑶爱尤物

Ugirls爱尤物No1272嫩模夏瑶私房内衣系列秀白嫩肌肤傲人豪乳甜蜜诱惑写真35P夏瑶爱尤物

五脏之脉,各部分见,先能知常,方能知变。平居不节欲,以致命门火衰,肾中阴盛,龙火无藏身之位,故游于上而不归,是以上焦烦热咳嗽等症。

腹大胀、四末清、脱形、泄甚,一逆也;腹胀,便血,其脉大,时绝,二逆也;咳且溲血,形肉脱,脉搏三逆也;呕血,胸满引背,脉小而疾,四逆也;咳呕,腹胀,飧泄,其脉绝,五逆也。弱来无力按之柔,柔细而沉不见浮,阳陷入阴气血损,恶寒发热骨痿休。

 起居饮食不自主,药投吐利似神灵。立天下之命存乎农,决天下之疑存乎卜,寄天下之死生存乎医。

少腹痛,脉滑曰风,脉涩曰痹;缓而滑曰热中,盛而紧曰胀。胃热津耗者,宜下之。

(原注:足太阴脾,足阳明胃。金体至此,纵薄如箔,继能复完受胎为卯也,故喻以金箔金焉。

斫轮之说,通于读古,解牛之旨,进于养生。看昨日他非,今朝我是。

Leave a Reply