Vol111巨乳嫩模小尤奈马尔代夫旅拍连体比基尼秀豪乳撩人诱惑23P小尤奈画语界

Vol111巨乳嫩模小尤奈马尔代夫旅拍连体比基尼秀豪乳撩人诱惑23P小尤奈画语界

惟知溯流以寻源,源不得则中道而止,未尝有从源以及流也。 云白山青,古今异乎?

真郁金虽亦辛香,而气不馥烈。金也水母,子旺母必随子,故丑中有金,此金遇火成象,遇水复化水而从子者,盐也,盐出于海,故曰海中金也。

土者坤也,而居为申,故于申,因土而生,此则雨出地气也。从头项而至背膂,太阳循行之经也。

芤脉如葱,轻平而空,浮沉俱有,但虚其中。筋脉劲急,两胁胀满,头晕不能俯仰者,伤其地八之阴也。

空即天也,自地而上,无非空也,即天也。然龙之见也,皆为雷电云雾拥护其体,得见其全角者罕矣。

本草称龟甲所大率破瘕,已疟痔阴蚀,漏下赤白,不言补心肾。风、阴也,而其发为阳。

Leave a Reply