No4118模特田冰冰三亚旅拍性感镂空蓝色内衣配黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真53P田冰冰秀人网

No4118模特田冰冰三亚旅拍性感镂空蓝色内衣配黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真53P田冰冰秀人网

不见表症,而有热邪内结,则以清里药合栀子豆豉汤。若胸前真有凝结,即见烦躁谵语等症,宜察食气痰凝,慎勿误认里热谵妄,误投凉剂攻下。

伤寒至沉脉方分阴阳,仔细体认,下药不可造次,倘有差失,咎将归己。有下症者,二承气汤选用。

 苟非存心有恒者,可轻议哉!何则?若标病急,当舍本先治标矣;若不急,仍先治本。

若有停滞,切忌寒凉生冷。 前条以脉大来迟,而断其血;此条以脉反无热,而断其血也。

 热入血室,《伤寒论》分四条。此治之分别也。

所以然者,本有久淤,故令喜忘。又有汗吐下诸法,颠倒误用而病不解,亦名坏症。

Leave a Reply