Vol731模特林星阑淡蓝连体衣配牛仔裤半脱秀超薄黑丝撩人诱惑写真110P林星阑画语界

Vol731模特林星阑淡蓝连体衣配牛仔裤半脱秀超薄黑丝撩人诱惑写真110P林星阑画语界

然必陈久为胜。抽去心用则不烦闷。

开坛时须避其气,免致面目浮肿。凡心腹卒痛霍乱中恶,气逆喘急者并宜。

用凉药治肝则脾愈虚,用暖药助脾则肝愈盛。《千金》大泽兰丸、紫石英、天门冬等丸皆用之。

又以醋浸熬膏,摊贴内伤诸痛,贴即痛止,但须久贴方不复发。苏颂以细辛、雄黄等分为末,内疮口中,日易三四次。

兼之气悍,故主风寒温疟,热气诸病,除邪,利大小便,此《千金》主治也。同丁香治痘疮灰塌,以其能温托化脓也。

俗名圆眼甘平无毒。法酿过名百药煎,每五倍末一斤,入桔梗、甘草、真茶各一两为末,入酵糟二两拌和,置糠中窨,待起如发面状即成矣发明川文蛤善收顽痰,解热毒。

Leave a Reply