No4992模特谢晚晚居家厨娘主题性感白色真空围裙秀翘臀美腿诱惑写真48P谢晚晚秀人网

No4992模特谢晚晚居家厨娘主题性感白色真空围裙秀翘臀美腿诱惑写真48P谢晚晚秀人网

此症身虽躁热,口虽燥渴,忌用狐惑者,犹豫不决、进退之义也。 至若脉寸迟而身痛,与汗后脉沈迟而身痛者,皆血不足也,并用黄?建中汤。

主∶妇人少腹坚痛,月水不通。仲景统括《内经》之义而知劳伤则精伤,精伤则气伤,气伤则形伤。

一变而至多睡口燥,寸沉尺微,手足逆冷,气从小腹上冲胸咽,即仿伤寒门中之奔豚治法,重用桂苓加五味甘草,治其冲气,冲气即低,又一变而更复渴,冲气复发。若胃热而呕吐者,脉弦数,口燥渴是也。

若汗出而恶寒者,为表虚,可解肌。协寒者,即三阴经病。

经云、病发于阳,而反下之,热入于里,因作结胸。察其脉者,是察其有力、无力、及浮、沈、迟、数、弦、滑之类也。

二曰、独头摇,卒口噤,背反张者,痉病。而初病齿缝流清血,痛者胃火冲激也,不痛者龙火内燔也。

Leave a Reply