No091情趣丝袜诱惑写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No091情趣丝袜诱惑写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

痰因津液不四布,阴盛为饮阳盛痰,稠粘黄色为燥热,清稀色自乃湿寒。关前之位,其名曰寸;关后之位,其名曰尺。

宜豫服人参养荣汤补之,外贴蟾酥饼子,陀僧膏盖之。 肠滑不固,加罂粟壳。

 此药专能发散,又能顺气搜风,通行经络,所谓结者开之也。若溃后见结脉,则为阴虚之歇止,尚不主死。

延及胸液者,名瓜藤历。 口臭、泻泄脾虚湿者,宜服连理汤;糜烂延及喉咽,日轻夜重者,服少阴甘桔汤;便秘者服凉膈散。

咽嗌干燥,初觉时痒,次生苔癣,色暗木红,燥裂疼痛,时吐臭涎,妨碍饮食。薄皮剥起其脓浅,皮不高阜脓必浓。

头面清阳元首,颈项管籥咽喉,胸背乃藏府所附,惟稀□则吉也,至于手足无甚关系,虽多不为凶也,□固是顺也,若见阳证谵妄,大渴大热,唇舌燥裂,烦躁不宁,大小便秘等证,此毒壅遏不出,虽□未为吉也,密固是逆,若铺排磊落,大小匀净,精神寝食二便如常,虽密亦不须惊也。吐泻不已腹频疼,口渴引饮胸闷膨,饮盛主以二香饮,暑盛益元散最灵。

Leave a Reply