Vol708模特熊小诺阳朔旅拍轻透迷人服饰半脱露丁字裤秀翘臀诱惑写真49P熊小诺尤蜜荟

Vol708模特熊小诺阳朔旅拍轻透迷人服饰半脱露丁字裤秀翘臀诱惑写真49P熊小诺尤蜜荟

申明上章衄而病解,不必再用麻黄汤也。故梓之以广其传焉。

若胃中虚冷不能食者,水饮则哕。 言阳明病,则无太阳少阳表症。

以其热在皮肤,无汗。未汗下者,表症胸满,吐法不中用也。

若腹微满而不大满,肛门初头之屎虽硬,后必溏薄,不可攻之。 此少阴经寒湿,传变太阴腹痛,用真武汤,补土中之火,以制水气下利。

请备言其所由。遍身手足逆冷,冷汗自汗,茵陈汤加姜附。

此言冒未至昏者,以下乃言昏冒矣。合常与变而无遗者也。

Leave a Reply