No1237美艳动人的白色高叉连体衣女神秀完美身材32P彩虹

No1237美艳动人的白色高叉连体衣女神秀完美身材32P彩虹

 且造化为汗液之气者,乃阳热之气所为,非阴寒之所能也。三方合为一方,名曰三一承气汤。

最宜三一承气汤兼用下取法。治跌扑伤损,皮肉破绽,筋肉寸断,败血壅滞,结痈烂坏,疼痛至甚。

与三阴寒证同见,是为阴喘,宜四逆加杏仁、五味子,虚者倍加人参。此证有一是两膝相,行步振掉,膝HT胫骨微肿;二是膝HT胫骨交接处,大如椎,腿股肉消,皮缩裹骨;三是上腿肿大,下股冷消。

然虽二方中甘遂反甘草,或势恶者故意以甘草击甘遂,使开发峻疾而为效速矣。如无潮热,可用水酒相半煎,酒大能行血生气故也。

每服,先用葱白三寸,令病患嚼烂,吐于手心,男左女右,将药丸裹在葱白内,用无灰热酒三四盏送下。伤寒一日,太阳受之,脉若静者,为不传;颇欲吐,若烦躁,脉数急者,为传也。

阴疹,法当从阴寒主治也。  须护毋令摇动。

Leave a Reply