Av无码天堂一区二区三区

Av无码天堂一区二区三区

 因元气太弱者,或由大吐、大泻伤中,或过服宣散、克伐,或房劳忧思过度,种种不一,皆能如此。而辩认,总经阴阳两字,有神无神,两尺浮大,有力无力为准。

从内伤而得者,由心肺之阳不足,不能统摄津液。阴厥宜回阳,即四逆汤法之也。

此皆景岳不读仲景之书,而未明阴阳之道也。 此病家、医家近日之通弊也,尚多难尽。

痛在脐下,著重肝肾。又安可执一说,而谓尽括无遗。

其人定见发热畏寒,或兼身痛、咽干不渴、时时欲寐。因外感而致者,由其感受外来之风寒,闭其经络运行之气,现角弓反张,壮热自汗者,风伤太阳之卫也,桂枝汤可与之。

平人不脱肛者,风木之气生升不已民。 因阴虚者,由其素秉阳旺,过食酿酒厚味,湿热毒邪流入下焦关节处,运行不畅,遏郁而红肿便生。

Leave a Reply