ACG全彩绅士口工侵犯漫画

ACG全彩绅士口工侵犯漫画

据脉验之,挟血者,脉来乍涩乍数,闪灼明灭,或沉细而隐伏也。如六经篇首,则曰某经之为病,若六经所概论者,总归于太阳之首篇。

动者,滑大于关上也。若止伤中气,而下焦之生原不伤者,止用理中,而不必附子矣。

过半时许,其气复起,其行如旧,痛楚如前,如此者三四次。至于痈毒之证,与痘证无二,而治法亦同。

或如散叶,或如燃薪,或如丸泥,或如丝缕,或如涌泉,或如吐颓、或如偃刀,或如转索,或如游鱼,假使千变万化,若失常者,乃真元之气离绝矣。气虚则滞,气滞则坠,方中参、、术、草,补其虚也;

补中益气用归芎,人参白术与茯苓。归芍参苓陈腹皮,白芍苁蓉桃仁香。

盖感桑之精气,故其功力一本于桑,若寄生他木上者,不惟气性不同,且反生灾害矣。香薷饮子参陈皮,白芩厚朴术黄芪;甘草木瓜白扁豆,清心驱暑此为奇。

Leave a Reply