VOL155红唇气质女郎居家内衣写真13P李梓熙嗲囡囡

VOL155红唇气质女郎居家内衣写真13P李梓熙嗲囡囡

服药既愈,三两日复发者,仍用三消饮复下复汗,如前而愈,此亦常事也。 如冬月加益智仁、草豆蔻各五分;如夏月加黄连、黄芩各五分;如秋凉加槟榔、草豆蔻、白豆蔻、缩砂各五分;如春寒少加辛热之品,以补春阳之不足,益智仁、草豆蔻可也。

 过食生冷,遏少阳之火于脾部者,升、柴、葛根、羌活、细辛、香附、葱白。初起正不甚弱,邪尚浅,可攻;中则邪深正弱,可补泻迭用;末但补益正气,兼导达经脉,使气旺流通,破残之邪不攻自走矣。

薛立斋云∶预防之理,当养气血,节饮食,戒七情,远房帏。下后热减不甚,热虽无,头痛身疼,而三四日后精神不慧,脉浮者,亦宜白虎汤汗之。

 如仓卒无药,急研蒜水以灌之。痰不出,用金丹加制皂角少许。

病后汗常出,察其人精神饮食日增,是余邪欲散也,不须治之。清心、健脾、滋肾、固脱,缺一不可,清浊饮主之。

此证乃久病,以渐而血枯于内,先由脾不摄血,下行有若崩漏,胞门子户之血渐亡,转吸大肠之血亦尽,又转吸胃中之血亦尽,下脱之血始无源而止。膝属脾、肾、肝,凡人逸则痿软无力,劳则痛如针刺,脉洪数有力,皆肝肾阴虚所致。

Leave a Reply