No2584嫩模李小米私房白衬衣配黑丝裤袜性感牛仔内衣火辣诱惑写真43P李小米秀人网

No2584嫩模李小米私房白衬衣配黑丝裤袜性感牛仔内衣火辣诱惑写真43P李小米秀人网

此皆从人身中之气化也。是肺肾天水之相通也。

他如厥冷肢体厥,总是变爻不足凭;附子理中汤酌用,再灸关元气海神。眩晕无故忽昏迷,耳聋目闭可惊疑;如立舟车欲倒仆,肝风上壅下虚时。

《杂症论》云“自汗阳亏,盗汗阴虚。异而询之,农家子曰∶此豕自么时即患足弱不能行立,恒卧而食。

自《素问》而下迄于今,经所不载,无传记而莫闻其名焉。 噫!气之来也,既以极而成灾,则气之乘也,必以复而得平。

 又有似疟非疟症,有时作止亦安排;通用柴胡汤和解,误投下吐亦衰哉。 毒药攻疾,有如此之妙也。

 假如妇人得病于经水来去之时,固有可验而知者,其若经脉久遏而不行,与夫协热而伤血,变生他证,如之何而见之?是脏腑受水谷之精气,由胃腑之大络,通于脏腑之经。

Leave a Reply