No2674大美妞安妮斯朵拉私房红色旗袍露红色内衣秀翘臀撩人诱惑写真63P安妮斯朵拉秀人网

No2674大美妞安妮斯朵拉私房红色旗袍露红色内衣秀翘臀撩人诱惑写真63P安妮斯朵拉秀人网

凡病昼夜俱烦热者,是重阳无阴之病也。脉之呻吟,病者常情。

舌下肿突似舌形,心脾积热上攻冲,内服宜以清热饮,外敷凉心功最灵。下利差后,至其年月日时复发者,是前次下利之邪,隐僻肠间,今值藏府司令期,触动旧邪而复发;无隐僻之根未除,终不能愈,故用大下利谵语者,有燥屎也,小承气汤主之。

马屎取吐之法,灸中脘、关元,以通内阳之法也。 涎沫止,乃治吐涎沫,形寒饮冷也,不温散而反下之,则寒饮虚结成痞□也。

在中盘结,绕脐寒疝,或两□疼痛,与藏相连;或结热中,痛在关元,脉数无疮,肌若鱼鳞,时着男子,非止女身。小儿天钓证,由邪热痰涎壅塞胸间,不得宣通而成,发时惊悸壮热,眼口上翻,手足瘛瘲,爪甲青色,证似惊风,但目多仰视,较惊风稍异,痰盛兼搐者,九龙控涎散主之,惊盛兼风者,牛黄散主之,搐盛多热者,□藤饮主之,(九龙控涎散)赤脚蜈蚣一条酒涂炙干滴乳香天竺黄各一钱二味研匀腊茶雄黄炙甘草各二钱荆芥穗炒白矾各一钱枯菉豆一百粒半生半熟共为末,每服五分,人参薄荷汤调下。

脉沉者,宜麻黄附子汤,浮者,宜杏子汤。<目录>卷三\呕吐哕下利病脉证并治第十七猪苓茯苓白术各等分右三味,杵为散,饮服方寸匕,日三服。

 肩接乎臂,故颧骨之外,应候臂之疾也。躁而不渴当是「燥而不渴」,文气通顺。

Leave a Reply