Vol267女神绯月樱日本旅拍性感白色内衣湿身诱惑35P绯月樱魅妍社

Vol267女神绯月樱日本旅拍性感白色内衣湿身诱惑35P绯月樱魅妍社

又有阳中之阴,似热而非热,虽肿而实虚。济生橘核丸治四种病,卵核肿胀,偏有小大。

细察仲景文义,是亦谷气郁蒸之变证也。皆由频服热药内攻,或因兜取,以致如此。

更用白矾为末,每日酒服一钱尤效。 水火和平,则物生矣,此自然之理也。

虽见诸证,未必成脓。盖沉下者,水之性也,以状言;浮则以位言耳。

<目录>卷九\疝气脉证第六十四厥逆心痛,足寒,诸饮食吐不下,名曰厥疝。老酒钟半,煎一钟,温服。

以黄芍药建中汤之类调养之。其论谷疸,则曰∶趺阳脉紧而数,数则为热,热则消谷。

Leave a Reply